Εισιτήριο Ελεύθερης πρόσβασης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Εισιτήριο Ελεύθερης πρόσβασης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Πληροφορίες

Το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” (HealthVoucher) σας δίνει τη δυνατότητα να ωφεληθείτε με δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, παρακολούθησης και αγωγής της υγείας από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο:

«ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ».

Με το παρόν Πρόγραμμα το Υπουργείο Υγείας μεριμνά ώστε πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, να αποκτήσουν δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και προγεννητικού ελέγχου.

Μπορείτε να αποκτήσετε το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” (HealthVoucher) με την αίτηση – εγγραφή σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε εσείς ή τα μέλη της οικογένειας σας (έμμεσο μέλος) ΑΜΚΑ.

Κάθε “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” είναι ατομικό και εκδίδεται μία φορά για κάθε ξεχωριστό ωφελούμενο (ΑΜΚΑ).

Είμαι Δικαιούχος;

Δικαιούχοι, ως ωφελούμενοι, του Προγράμματος, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι οι πολίτες που πληρούν, σωρευτικά, τις παρακάτω προϋποθέσεις ή κριτήρια:

 • Ήταν άμεσα ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα ή είναι προστατευόμενα μέλη άμεσα, πρώην ασφαλισμένων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο Β’ του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΕΜΠ 5 17/11/2012, ΦΕΚ 3054 Β’/18/11/12 «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».
 • Το ατομικό εισόδημα των πρώην άμεσα ασφαλισμένων, προκειμένου για άτομα που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση έγγαμων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δυο συζύγων να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς.
 • Έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

Στο Πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι  κλάδοι υγείας που δεν εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και Ταμείων που δεν διέθεσαν ηλεκτρονικά αρχεία για αξιοποίηση από Πρόγραμμα μέχρι σήμερα (π.χ. οι πρώην ασφαλισμένοι ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΠΜΜΕ (εκτός Β’ Δ/σης)).

Προσοχή

Στις περιπτώσεις που η αίτηση σας δεν γίνει αποδεκτή, το σύστημα παράγει μήνυμα με τη σχετική αιτιολόγηση περί μη επιλεξιμότητας για υπαγωγή – εγγραφή στο Πρόγραμμα ως ακολούθως:

 • Εξάντληση των διαθέσιμων πόρων από προγενέστερα αιτήματα που έγιναν αποδεκτά, ή
 • Μη πλήρωση του κριτηρίου ασφαλιστικής ικανότητας, ή
 • Μη πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου, ή
 • Αδυναμία ταυτοποίησης των στοιχείων που υποβάλλετε.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, πέραν της πρώτης, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία (ασφαλιστικό φορέα, ΔΟΥ, ΚΕΠ για ενημέρωση στοιχείων ΑΜΚΑ-άμεσου & έμμεσου-συνδεδεμένου μέλους κτλ) προς ενημέρωση των στοιχείων σας. Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον μετά την σχετική επικαιροποίηση των στοιχείων σας από τον αρμόδιο φορέα προκύψει ότι πληρείτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα, θα μπορείτε να προχωρήσετε κανονικά στην αίτηση-εγγραφή σας.

Οδηγίες για Δικαιούχους

Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα:

 • Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο, η ίδια η αίτηση θα σας οδηγήσει στα βήματα προς συμπλήρωση
 • Επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας, και εντός τεσσάρων μηνών για την γενική κατηγορία και εννέα μηνών για την παρακολούθηση κύησης αν είστε γυναίκα που κυοφορεί, έχετε δικαίωμα:

 • να επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Ιατρούς, ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) και να παραπεμφθείτε για εξετάσεις,
 • να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σε όλα τα Δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία,
 • μετά την πραγματοποίηση των εξετάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε πάλι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ή ιατρούς συμβεβλημένους του ΕΟΠΥΥ για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων-διάγνωση.

Για να κλείσετε ραντεβού σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Εξ. Ιατρείων (ΤΕΙ) με το σύστημα που ακολουθείται κατά περίπτωση (1535 ή τηλεφωνικά ή αντιπροσώπως).

Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας θα βρείτε μητρώο των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι εξυπηρετούν το Πρόγραμμα.…

Η εμπειρία μου με μεταχειρισμένη παγωτομηχανή

Γιατί θα πρέπει να αποφύγετε εντελώς τις μεταχειρισμένες παγωτομηχανές.

 

Για όσους δε με γνωρίζουν, ας κάνω μια μικρή σύσταση.. Ονομάζομαι Νίκος και έχω ένα καφέ-κρεπερί-αναψυκτήριο στην Θάσο. Το κατάστημα το έχω από το 2014 και χρόνο με τον χρόνο το αναβαθμίζω με νέα προϊόντα, άλλες γεύσεις,κτλ.

Το 2015, εν μέσω capital controls, αποφασίζω να βάλω μια παγωτομηχανή για soft παγωτό στο κατάστημά μου. Αρχικά αναζήτησα για ενοικίαση παγωτομηχανής , όμως οι ενοικιάσεις παγωτομηχανών γρήγορα έφυγαν από το μυαλό μου καθώς το κόστος ήταν εξωφρενικό. Για μερικούς μήνες μου ζητούσαν από 700€ έως 1500€ (ανάλογα την εταιρεία) για να μου νοικιάσουν μια παγωτομηχανή και μετά να την επιστρέψω στο τέλος της σεζόν. Επιπλέον θα έπρεπε να αγοράζω α’ ύλες και συγκεκριμένα μείγμα παγωτού soft από αυτήν την εταιρεία.

Σκεπτόμενος λογικά, εάν νοίκιαζα τη παγωτομηχανή για 2 σεζόν, τα χρήματα θα έφταναν για να αγοράσω μια δική μου, καινούργια παγωτομηχανή. Με το σκεπτικό αυτό και με το ότι στην ενοικίαση σου φέρνουν μεταχειρισμένη παγωτομηχανή (και εσύ χρεώνεσαι όλο το κόστος για συντήρηση, service, τεχνικούς όταν βγάζει πρόβλημα,κτλ) αποφάσισα να αναζητήσω μια παγωτομηχανή soft μεταχειρισμένη.

Οι μεταχειρισμένες παγωτομηχανές, για 2 γεύσεις και ανάμεικτο είχαν κοστολόγιο από περίπου 1500€ και ανέβαιναν, ανάλογα το μοντέλο της κάθε μηχανής.

Για επαγγελματική παγωτομηχανή, το κόστος ήταν φυσικά αποδεκτό.

Αναζήτησα μια μεταχειρισμένη παγωτομηχανή, σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση και με λίγη χρήση. Βρήκα μια μεταχειρισμένη παγωτομηχανή στη Θεσσαλονίκη και πήγα άμεσα να την δω από κοντά.

Πραγματικά ήταν σαν καινούργια. Δίχως εξωτερικές ζημιές, μέσα πεντακάθαρη και τα εξαρτήματά της σε άριστη κατάσταση. Δυστυχώς δε μπόρεσε να την ελέγξει ο τεχνικός που είχα μαζί μου γιατί δεν είχε ρεύμα η αποθήκη που είχαμε πάει να την δούμε – έτσι δε μπορέσαμε να τη βάλουμε και σε λειτουργία.

Καθώς βιαζόμουν και η σεζόν ήταν στο peak της, αγόρασα την μηχανή που την βρήκα στις μεταχειρισμένες παγωτομηχανές χρυσή ευκαιρία, στην γνωστή ιστοσελίδα, την φόρτωσα στο φορτηγό μου και πήρα τον δρόμο της επιστροφής για την Θάσο.

Μόλις φτάσαμε το απόγευμα, μαζί με τον τεχνικό μου συνδέσαμε τη παγωτομηχανή και την αφήσαμε μερικές ώρες να «κάτσει» καθώς από το κούνημα τα υγρά της είχαν μετακινηθεί.

Το άλλο πρωί αφού φτιάξαμε τα μείγματα παγωτού, βάλαμε τη παγωτομηχανή σε λειτουργία και τότε ξεκινάει η οδύσσειά μας..

Αντί για παγωτό βγαίνει γράσο από τους κυλίνδρους – κάτι τελείως πρωτόγνωρο ακόμα και για τον έμπειρο τεχνικό μου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο θόρυβος που έκανε η παγωτομηχανή όταν δούλευε ήταν περισσότερος ακόμα και από μηχανή τρακτέρ!

Αμέσως ο νους μου πήγε στο χειρότερο δυνατό σενάριο: Ότι αγόρασα μια επαγγελματική μεταχειρισμένη παγωτομηχανή και μόλις πέταξα τα λεφτά μου.

Ο τεχνικός μου μετά από αρκετό κόπο κατάφερε να κάνει την παγωτομηχανή να δουλεύει, όμως το παγωτό που έβγαζε ήταν κατώτερο των προσδοκιών μας για να το σερβίρουμε στους πελάτες μας. Ένα παγωτό που έλιωνε αμέσως(έβγαινε σχεδόν λιωμένο από τη μηχανή) και που η κατάσταση δε διορθωνόταν με τίποτα.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο κομπρέσσορας για τη ψύξη στο ψυγείο(εκεί που συντηρείτε το μείγμα πριν γίνει παγωτό) ήταν χαλασμένος και το παγωτό χαλούσε μέσα σε 3 ώρες! Κόστος αλλαγής κομπρέσσορα: 550€ + το κόστος του τεχνικού που το γλύτωσα καθώς ο τεχνικός είναι πολύ καλός φίλος..

Συνολικά η παγωτομηχανή μου κόστισε πάνω από 4000€ με τα σέρβις της και τα ανταλλακτικά. Δυστυχώς, ο χρόνος που χάσαμε για να την επισκευάζουμε και οι πελάτες που διώχναμε που δε μπορούσαμε να τους εξυπηρετήσουμε, ήταν η μεγαλύτερη χασούρα και το κόστος αυτών δε μετριέται δυστυχώς..

Για να μην τραβήξω και φέτος τα ίδια, αγόρασα μια καινούργια επαγγελματική παγωτομηχανή από την εταιρεία frozenbar που αυτοδιαφημίζεται ως η νο1 εταιρεία στις παγωτομηχανές με τις περισσότερες πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Ελπίζω η καινούργια μου εμπειρία με μια καινούργια παγωτομηχανή αυτή τη φορά, να είναι πολύ πιο ευχάριστη και το σημαντικότερο, επιτέλους επικερδής για το κατάστημά μας.

Εάν θέλετε να έχετε την ηρεμία σας και να μην έχετε τον τεχνικό σας κάθε 2-3 ημέρες στο κατάστημά σας – και να διώχνετε πελάτες – προτιμήστε μια καινούργια παγωτομηχανή, έναντι μιας μεταχειρισμένης. Οι μεταχειρισμένες παγωτομηχανές, όσο καλές και να φαίνονται εξωτερικά ή ακόμα και εσωτερικά, δε μπορείτε να γνωρίζετε τι χρήση έχει γίνει από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και πόσο καταπονημένη είναι μια παγωτομηχανή.

Το κόστος απόκτησης μιας παγωτομηχανής είναι αρκετά μικρό και η διαφορά με μια μεταχειρισμένη πολύ μικρό – ειδικά εάν βάλετε παραμέτρους όπως οι βλάβες που θα συναντήσετε, τα κόστη ανταλλακτικών, κτλ.…

Τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας στις αποσκευές σας όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο

Κάποτε το τι μπορούσες να πάρεις μαζί σου στις βαλίτσες σου όταν πετούσες με αεροπλάνο δεν αποτελούσε πρόβλημα: πέρα από κάποιες κραυγαλέες εξαιρέσεις, όπλα και εκρηκτικά για παράδειγμα, σχεδόν όλα επιτρέπονταν. Μετά όμως από τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τις απόπειρες επιθέσεων που σημειωθήκαν τα τελευταία χρόνια, οι κανόνες ασφαλείας έχουν γίνει πολύ πιο αυστηροί και μάλιστα αλλάζουν συνεχώς για να «προλάβουν» τα νέα δεδομένα. Πλέον, η προετοιμασία των αποσκευών και ειδικά της χειραποσκευής, έχει γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για όσους δεν «πετούν» συχνά και άρα δεν είναι και τόσο εξοικειωμένοι με τους κανόνες ασφαλείας που επικρατούν στα αεροδρόμια.

Αν λοιπόν ετοιμάζεστε για αεροπορικό ταξίδι σύντομα, καλό θα ήταν να γνωρίζετε το τι μπορείτε να έχετε στη βαλίτσα και τη χειραποσκευή σας. Ας δούμε λοιπόν τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε γύρω από τις αποσκευές.

Βαλίτσες

Οι κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τις βαλίτσες που θα φορτωθούν στο «αμπάρι» του αεροπλάνου δεν είναι και πάρα πολύ αυστηροί. Γενικά, οι απαγορεύσεις αφορούν πράγματα που κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα σκεφτόταν να κουβαλήσει μαζί του, όπως τοξικά απόβλητα κι εκρηκτικά. Το πρόβλημα δεν είναι τι ΔΕΝ μπορείτε να βάλετε στη βαλίτσα σας, αλλά είναι το ποια πράγματα δεν είναι καλή ιδέα να βάλετε εκεί.

Η βαλίτσα σας δεν θα ταξιδέψει μαζί σας. Θα είναι για πολλές ώρες μακριά από το βλέμμα και τη προσοχή σας. Η απώλεια βαλιτσών, η κακομεταχείριση από τους υπαλλήλους των αεροδρομίων ή ακόμη και το άνοιγμα τους, είναι σχετικά συχνά φαινόμενα. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην έχετε μέσα στη βαλίτσα σας αντικείμενα που τα έχετε απόλυτη ανάγκη, όπως φάρμακα, εύθραυστα αντικείμενα και ιδιαίτερα ακριβά πράγματα όπως, κοσμήματα laptops και κινητά. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να τα έχετε στη χειραποσκευή σας.

Χειραποσκευές

Στις χειραποσκευές τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά και υπάρχουν αρκετοί περιορισμού που αφορούν τα αντικείμενα που μπορείτε να έχετε μαζί σας. Κατ’ αρχάς, απαγορεύονται όλα τα αιχμηρά αντικείμενα και γενικά οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο. Το ίδιο ισχύει και για παιχνίδι ή ρέπλικες όπλων. Με άλλα λόγια, ξυραφάκια, σουγιάδες και νυχοκόπτες θα πρέπει να τοποθετούνται στη βαλίτσα.

Τα πιο συχνά προβλήματα όμως, προκύπτουν από τους περιορισμούς στα υγρά. Στη χειραποσκευή σας μπορείτε να έχετε μόνο υγρά και τζελ σε ειδικές διάφανες συσκευασίες η χωρητικότητα των οποίων δεν θα ξεπερνά τα 100 ml. Αυτό σημαίνει ότι πολλές συσκευασίες από καλλυντικά, κολόνιες και κρέμες απλά αποκλείονται. Αν κατά τον έλεγχο ασφαλείας διαπιστωθεί ότι η χειραποσκευή σας περιέχει συσκευασίες υγρών και τζελ που δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας, θα σας ζητηθεί σε πρώτη φάση να τα τοποθετήσετε στη βαλίτσα σας. Αν την έχετε κάνει ήδη τσεκ ιν, τότε τα εν λόγω αντικείμενα απλά θα κατασχεθούν.

Στην αγορά κυκλοφορούν ειδικές θήκες και συσκευασίες που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας για ταξίδι, ενώ πολλά προϊόντα, όπως οδοντόπαστες και κρέμες, διατίθενται και σε ειδικές συσκευασίες ταξιδιού. Καλό θα ήταν να τα προτιμήσετε για να μην έχετε προβλήματα.

Τέλος, απαγορεύεται να έχετε τη χειραποσκευή και αλκοόλ ή άλλα ποτά που δεν τα έχετε αγοράσει από τα duty free του αεροδρομίου.

Εδώ να πούμε ότι πρόσφατα έχουν μπει και περιορισμού που αφορούν laptops και smartphones, αλλά προς το παρών ισχύουν μόνο για πτήσεις από και προς ορισμένες χώρες, κυρίως της Μέσης Ανατολής. Όπως και να έχει, επειδή όπως είπαμε και πριν οι κανόνες αλλάζουν συνέχεια και η άγνοια τους δεν αποτελεί «ελαφρυντικό», προτείνουμε να επικοινωνείτε με το αεροδρόμιο ή την εταιρεία σας πριν την πτήση και να ρωτήσετε για τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας σχετικά με τις αποσκευές.

Διαστάσεις αποσκευών

Ανάλογα τα αεροπορικά εισιτήρια που έχετε κάνει κράτηση – δηλαδή τον τύπο του εισιτηρίου και το κόστος του, αντίστοιχα θα έχετε τη δυνατότητα για κάποια χειραποσκευή περιορισμένων διαστάσεων. Συνήθως οι χειραποσκευές έχουν περιορισμό 8 ή 10kg καθώς και συγκεκριμένες διαστάσεις. Πέρα από τον περιορισμό στο εισιτήριο, οι διαστάσεις περιορίζονται και από κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Για παράδειγμα οι διαστάσεις χειραποσκευής ryanair είναι διαφορετικές απ’ότι οι διαστάσεις για τις χειραποσκευές της Astra Airlines στα μικρά αεροσκάφη της!

Αγορά αποσκευής

Εάν το εισιτήριό σας δεν έχει δωρεάν αποσκευή για το χώρο στο αμπάρι – παρά μόνο χειραποσκευή – τότε μπορείτε να αγοράσετε τη μεταφορά της αποσκευής σας online, με αρκετά χαμηλότερη χρέωση. Εάν κάνατε την αγορά του εισιτηρίου σας από κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο, όπως την airtickets που είναι νο1 ταξιδωτικό γραφείο στην Ελλάδα, τότε μπορείτε online, μέσα από την ιστοσελίδα της airtickets να κάνετε κράτηση για την αποσκευή σας. Έτσι κερδίζετε και χρόνο αλλά και χρήμα καθώς οι τιμές στις online κρατήσεις αποσκευών είναι περίπου 50% κάτω σε σχέση με τις τιμές στο αεροδρόμιο!…

Οδηγίες για Δικαιούχους

Οδηγίες για Δικαιούχους

Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα:

 • Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο, η ίδια η αίτηση θα σας οδηγήσει στα βήματα προς συμπλήρωση
 • Επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας, και μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 έχετε δικαίωμα:

 • να επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Ιατρούς, ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΠΕΔΥ τις μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, πρώην Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ) και να παραπεμφθείτε για εξετάσεις,
 • να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σε όλα τα Δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία,
 • μετά την πραγματοποίηση των εξετάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε πάλι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ή ιατρούς συμβεβλημένους του ΕΟΠΥΥ για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων-διάγνωση, επανέλεγχο, παρακολούθηση.

Για να κλείσετε ραντεβού σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Εξ. Ιατρείων (ΤΕΙ) με το σύστημα που ακολουθείται κατά περίπτωση (1535 ή τηλεφωνικά ή αντιπροσώπως).

Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας θα βρείτε μητρώο των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι εξυπηρετούν το Πρόγραμμα.

Κατά την επίσκεψη σας στον πάροχο υγείας (ιατρό, διαγνωστικό εργαστήριο, νοσοκομείο ή Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ) θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (αναλόγως τι δηλώσατε κατά την αίτηση σας), καθώς και το HealthVoucher ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αναγράφει τον ΑΜΚΑ σας.

Το δικαίωμα που σας παρέχει η εγγραφή σας στο Πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» παρέχεται αυστηρά για σας προσωπικά και δεν μεταβιβάζεται.

————————————————————————————————————————————————-

Οι  κάτοχοι/δικαιούχοι ΕΕΠ αλλά και οι πολίτες που εμπίπτουν στην κατηγορία  Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, και  νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών  μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους”

δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις:

α) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αρ. Υ4α/ΓΠ/οικ.48985, 03/06/2014 (ΦΕΚ 1465τ.Β’/05-06-2014), 

«Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασηςστο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων καιοικονομικά αδυνάτων πολιτών», και 

β) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432 , 28/06/2014 (ΦΕΚ 1753τ.Β’/28-06-2014), 

“Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών”.

Τα μεγαλύτερα sites για αεροπορικά εισιτήρια

sites gia aeroporika eisitiriaΤα μεγαλύτερα sites για αεροπορικά εισιτήρια

Όλοι οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν ένα ταξίδι, ξεκινάνε την έρευνα αγοράς τους από το διαδίκτυο. Θα ψάξουν για αεροπορικά εισιτήρια, θα αναζητήσουν προσφορές και θα προσπαθήσουν να βρούνε το καλύτερο deal έτσι ώστε να τους βγει το ταξίδι όσο το δυνατόν πιο οικονομικά. Ποιες όμως είναι οι μεγαλύτερες και πιο έμπιστες ιστοσελίδες έτσι ώστε να οργανώσετε το ταξίδι σας μαζί τους;

Skyscanner

Η skyscanner είναι από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες στο χώρο των αεροπορικών εισιτηρίων και γενικότερα των ταξιδιών. Ειδικεύετε στο να προσφέρει φθηνά αεροπορικά για όλους τους προορισμούς του κόσμου, μαζί με έξτρα υπηρεσίες όπως ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εύρεση ξενοδοχείων,κ.α. Η σκαι σκάνερ έχει αναπτύξει μια σειρά από έξυπνες εφαρμογές για να διευκολύνει τους ταξιδιώτες, όπως ειδοποιήσεις όταν οι τιμές στα εισιτήρια πέφτουν(και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι επισκέπτες). Ειδικά με αυτήν την έξυπνη εφαρμογή, ο ταξιδιώτες διευκολύνεται πάρα πολύ ειδικά εάν δεν είναι δεσμευμένος σε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Έτσι μόλις δει διαθέσιμες τιμές, κοντά σ’αυτά που θέλει, μπορεί να κάνει άμεσα τη κράτησή του!

Η διαδικασία κράτησης μέσω της skyscanner είναι ιδιαίτερα εύκολη. Αφού κάνετε αναζήτηση για τα αεροπορικά skyscanner στη διεύθυνση https://www.skyscanner.net/ τότε αυτόματα σας εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες επιλογές. Μόλις βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει, επιλέγετε την πτήση και μεταφέρεστε στην αεροπορική εταιρεία για να ολοκληρώσετε τη κράτησή σας. Η skyscanner διαθέτει πολλές επιλογές καθώς και πολλά φίλτρα αναζήτησης που μπορούν να διευκολύνουν την αναζήτηση φθηνών εισιτηρίων.

Αεροπορικά εισιτήρια μέσω του travelo.gr

Το travelo.gr είναι μια Ελληνική ιστοσελίδα που προσφέρει αεροπορικά εισιτήρια από όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Έτσι σας βγάζει από το δύσκολο κομμάτι του να αναζητάτε ξεχωριστά σε κάθε εταιρεία για να βρίσκετε τη καλύτερη τιμή. Αυτό το ρόλο τον αναλαμβάνει το travelo.gr . Έτσι με μια αναζήτηση θα έχετε μπροστά σας όλες τις πιθανές επιλογές για το ταξίδι σας! Στο travelo.gr θα βρείτε επίσης ταξιδιωτικούς οδηγούς, χρήσιμα άρθρα και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από τον τουρισμό και τα ταξίδια.

Αεροπορικά εισιτήρια με low cost εταιρείες

Αρκετές φορές οι ταξιδιώτες διαμαρτύρονται ότι δεν βρίσκουν διαθέσιμα τα αεροπορικά εισιτήρια των εταιρειών low cost, στις διάφορες ιστοσελίδες που ασχολούνται με εισιτήρια. Αυτό είναι πράγματι αλήθεια καθώς αρκετά ταξιδιωτικά γραφεία δεν προσφέρουν αεροπορικά των εταιρειών χαμηλού κόστους – όπως π.χ. αεροπορικά Ryanair. Ένας τρόπος για να βρίσκετε όλα τα αεροπορικά, από όλες τις εταιρείες, είναι να επισκέπτεστε ιστοσελίδες που περιέχουν όλες τις αεροπορικές. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, τόσο η skyscanner όσο και το travelo.gr συμπεριλαμβάνουν στη βάση τους όλες τις διαθέσιμες εταιρείες.

Έτσι με μια απλή αναζήτηση έχετε μπροστά σας όλες τις διαθέσιμες λύσεις και επιλογές από όλες τις εταιρείες – είτε τις χαμηλού κόστους είτε τις λεγόμενες «κανονικές». Πλέον είναι στο χέρι σας να επιλέξετε ανάλογα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας!

Απάτες στα αεροπορικά εισιτήρια – προσοχή!

Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες με μεγάλες απάτες στα αεροπορικά εισιτήρια. «Προσφέρουν» εισιτήρια για μακρινούς και ονειρεμένους προορισμούς, με ελάχιστο κόστος. Αρκετοί ταξιδιώτες δυστυχώς τσιμπάνε και πιστεύουν ότι θα ταξιδέψουν Αμερική με…200€! Δυστυχώς, όσο και να υπάρχουνε στις μέρες μας φθηνά εισιτήρια, τέτοιες τιμές δεν υπάρχουν.

Θα πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή και να επιλέγετε ιστοσελίδες με βάση την αξιοπιστία τους και όχι μόνο τη χαμηλότερη τιμή, γιατί κινδυνεύετε στο τέλος να μην ταξιδέψετε και να χάσετε τα χρήματά σας!

Καλωσήλθατε στον Ιστότοπο του Προγράμματος

Καλωσήλθατε στον Ιστότοπο του Προγράμματος

Το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σας επιτρέπει να ωφεληθείτε με δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, παρακολούθησης και αγωγής υγείας από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ». Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ.

Με το παρόν Πρόγραμμα το Υπουργείο Υγείας μεριμνά ώστε πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα (και ήταν είτε άμεσα είτε έμμεσα ασφαλισμένοι) να αποκτήσουν δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (επισκέψεις σε ιατρό και εργαστηριακούς ελέγχους) καθώς και σε έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Μπορείτε να αποκτήσετε το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” με αίτηση – εγγραφή σας στην παρούσα εφαρμογή. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και με υποστήριξη των ενδιαφερομένων στα ΚΕΠ.

Η εγγραφή για όσους πληρούν τα κριτήρια, γίνεται με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης.

Για να βρείτε συνεργαζόμενους φορείς υγείας στην περιοχή σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον κατάλογο συνεργαζόμενων φορέων υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Σημείωση: Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, από το 2017 ΔΕΝ έχει καμία σχέση με την προηγούμενη ιστοσελίδα.…