Καλωσήλθατε στον Ιστότοπο του Προγράμματος

Το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σας επιτρέπει να ωφεληθείτε με δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, παρακολούθησης και αγωγής υγείας από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ». Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ.

Με το παρόν Πρόγραμμα το Υπουργείο Υγείας μεριμνά ώστε πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα (και ήταν είτε άμεσα είτε έμμεσα ασφαλισμένοι) να αποκτήσουν δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (επισκέψεις σε ιατρό και εργαστηριακούς ελέγχους) καθώς και σε έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Μπορείτε να αποκτήσετε το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” με αίτηση - εγγραφή σας στην παρούσα εφαρμογή. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και με υποστήριξη των ενδιαφερομένων στα ΚΕΠ.

Η εγγραφή για όσους πληρούν τα κριτήρια, γίνεται με τη σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης.

Για να βρείτε συνεργαζόμενους φορείς υγείας στην περιοχή σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον κατάλογο συνεργαζόμενων φορέων υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Νέα

 • Ενημέρωση εγκύων κατόχων ΕΕΠ: Η διάκριση ΕΕΠ Κύησης / ΕΕΠ Γενικής κατηγορίας δεν υφίσταται πλέον. Το νέο ενιαίο ΕΕΠ προσφέρει πρόσβαση στο σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ τις όποιες δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι, πλην των παρεμβατικών ιατρικών πράξεων. Επομένως το νέο ενιαίο ΕΕΠ (υπερ-)καλύπτει το σύνολο των εξετάσεων που κάλυπτε το παλαιό ΕΕΠ Κύησης.
 • Ενημέρωση παλαιών κατόχων ΕΕΠ: Η άρση των περιορισμών στον αριθμό επισκέψεων σε ιατρούς, στις εξετάσεις για την πραγματοποίηση των οποίων μπορεί να χορηγήσει ο γιατρός παραπεμπτικά αλλά και στην επαναληπτικότητα των εξετάσεων ισχύουν και για τους παλαιούς κατόχους ΕΕΠ καθ' όλη την διάρκεια του δεύτερου κύκλου του Προγράμματος, ο οποίος λήγει στις 31 Οκτώβρη 2015. Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εξετάσεις ή επισκέψεις, αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι και την 31η Οκτώβρη 2015.
 • Ενημέρωση παλαιών κατόχων ΕΕΠ: Αν έχετε ήδη ΕΕΠ δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση για να αποκτήσετε το νέο ενιαίο ΕΕΠ. Το ΕΕΠ σας έχει αναβαθμιστεί αυτόματα. Για να έχετε το νέο ΕΕΠ σας σε εκτυπωμένη μορφή, μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία Επανεκτύπωσης ΕΕΠ.
 • Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του μητρώου δικαιούχων του προγράμματος με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας "ΑΤΛΑΣ" της ΗΔΙΚΑ.
 • Για τον έλεγχο επιλεξημότητας χρησιμοποιούνται πλέον τα εκκαθαρισμένα στοιχεία φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων του οικ. έτους 2014. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του τρέχοντος οικ. έτους, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του οικ. έτους 2013.
 • Βρίσκεται σε εξέλιξη ενημέρωση του ιστότοπου www.healthvoucher.gr. Οι αιτήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται κανονικά.
 • Αυξάνεται η διάρκεια ισχύος για τα Εισιτήρια Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΕΠ) για τη Γενική Κατηγορία ωφελουμένων (δηλ. για όλα πλην εκείνων για τον « Έλεγχο Παρακολούθηση Κύησης») από 4 σε 8 μήνες. Η αλλαγή ισχύει και για τα νέα αλλά και για τα υφιστάμενα ΕΕΠ Γενικής Κατηγορίας. Οι κάτοχοι των ΕΕΠ που δεν ολοκλήρωσαν την λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει το Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών σε διάστημα 8 μηνών από την εγγραφή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι κάτοχοι των ΕΕΠ που δεν ολοκλήρωσαν την λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει το Πρόγραμμα μπορούν να επανεκτυπώσουν το ΕΕΠ τους ώστε να εμφανίζεται και εντύπως η νέα διάρκειά ισχύος του.
 • Τέθηκε σε λειτουργία η νέα έκδοση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η οποία επεκτείνει την δυνατότητα παραπομπής με την χρήση ΕΕΠ σε όλες τις ιατρικές επισκέψεις τις οποίες δικαιούται ο κάτοχός του.
 • Υπεγράφη Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία α) περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ανασφάλιστα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών ανασφάλιστων τα οποία δεν υπήρξαν ή δεν έχουν καταγραφεί έμμεσα ασφαλισμένα και β) λαμβάνονται πλέον υπόψιν τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του παρόντος οικονομικού έτους (2013 - εισοδήματα του 2012) όπου έχουν εκκαθαριστεί οι σχετικές δηλώσεις (σε αντίθεση περίπτωση χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των ήδη εκκαθαρισμένων δηλώσεων του οικ. έτους 2012). Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων καθώς και ο Οδηγός Υποβολής έχουν προσαρμοστεί ανάλογα.

Παλαιότερες Σημαντικές Ειδήσεις

 • Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για την δωρεάν παροχή φαρμάκων σε κατόχους ΕΕΠ.   Δελτίο Τύπου   
 • Οι κάτοχοι ΕΕΠ μπορούν να κάνουν χρήση του στους φορείς υγείας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στον παρόντα ιστότοπο αλλά και στα ΚΕΠ για να λάβουν "Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης".