Εισιτήριο Ελεύθερης πρόσβασης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Πληροφορίες

Το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” (HealthVoucher) σας δίνει τη δυνατότητα να ωφεληθείτε με δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, παρακολούθησης και αγωγής της υγείας από τη συγχρηματοδοτούμενη δράση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο:

«ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ».

Με το παρόν Πρόγραμμα το Υπουργείο Υγείας μεριμνά ώστε πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, να αποκτήσουν δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και προγεννητικού ελέγχου.

Μπορείτε να αποκτήσετε το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” (HealthVoucher) με την αίτηση – εγγραφή σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε εσείς ή τα μέλη της οικογένειας σας (έμμεσο μέλος) ΑΜΚΑ.

Κάθε “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” είναι ατομικό και εκδίδεται μία φορά για κάθε ξεχωριστό ωφελούμενο (ΑΜΚΑ).

Είμαι Δικαιούχος;

Δικαιούχοι, ως ωφελούμενοι, του Προγράμματος, οι οποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι οι πολίτες που πληρούν, σωρευτικά, τις παρακάτω προϋποθέσεις ή κριτήρια:

 • Ήταν άμεσα ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα ή είναι προστατευόμενα μέλη άμεσα, πρώην ασφαλισμένων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο Β’ του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΕΜΠ 5 17/11/2012, ΦΕΚ 3054 Β’/18/11/12 «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».
 • Το ατομικό εισόδημα των πρώην άμεσα ασφαλισμένων, προκειμένου για άτομα που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στην περίπτωση έγγαμων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δυο συζύγων να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς.
 • Έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

Στο Πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι  κλάδοι υγείας που δεν εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και Ταμείων που δεν διέθεσαν ηλεκτρονικά αρχεία για αξιοποίηση από Πρόγραμμα μέχρι σήμερα (π.χ. οι πρώην ασφαλισμένοι ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΠΜΜΕ (εκτός Β’ Δ/σης)).

Προσοχή

Στις περιπτώσεις που η αίτηση σας δεν γίνει αποδεκτή, το σύστημα παράγει μήνυμα με τη σχετική αιτιολόγηση περί μη επιλεξιμότητας για υπαγωγή – εγγραφή στο Πρόγραμμα ως ακολούθως:

 • Εξάντληση των διαθέσιμων πόρων από προγενέστερα αιτήματα που έγιναν αποδεκτά, ή
 • Μη πλήρωση του κριτηρίου ασφαλιστικής ικανότητας, ή
 • Μη πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου, ή
 • Αδυναμία ταυτοποίησης των στοιχείων που υποβάλλετε.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, πέραν της πρώτης, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία (ασφαλιστικό φορέα, ΔΟΥ, ΚΕΠ για ενημέρωση στοιχείων ΑΜΚΑ-άμεσου & έμμεσου-συνδεδεμένου μέλους κτλ) προς ενημέρωση των στοιχείων σας. Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον μετά την σχετική επικαιροποίηση των στοιχείων σας από τον αρμόδιο φορέα προκύψει ότι πληρείτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα, θα μπορείτε να προχωρήσετε κανονικά στην αίτηση-εγγραφή σας.

Οδηγίες για Δικαιούχους

Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα:

 • Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο, η ίδια η αίτηση θα σας οδηγήσει στα βήματα προς συμπλήρωση
 • Επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας, και εντός τεσσάρων μηνών για την γενική κατηγορία και εννέα μηνών για την παρακολούθηση κύησης αν είστε γυναίκα που κυοφορεί, έχετε δικαίωμα:

 • να επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Ιατρούς, ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) και να παραπεμφθείτε για εξετάσεις,
 • να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σε όλα τα Δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία,
 • μετά την πραγματοποίηση των εξετάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε πάλι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ή ιατρούς συμβεβλημένους του ΕΟΠΥΥ για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων-διάγνωση.

Για να κλείσετε ραντεβού σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Εξ. Ιατρείων (ΤΕΙ) με το σύστημα που ακολουθείται κατά περίπτωση (1535 ή τηλεφωνικά ή αντιπροσώπως).

Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας θα βρείτε μητρώο των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι εξυπηρετούν το Πρόγραμμα.